Rob Viveen

Als proces- en projectmanager gedurende de laatste 20 jaar aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde als (eindverantwoordelijke) bijgedragen aan planvorming en realisatie van diverse complexe en langlopende technische, veelal infrastructurele projecten. Zijn kennis van en ervaring met mediation is een professionele aanvulling op het vakgebied van projectmanagement. Zijn invoelingsvermogen voor de omgeving voorkomt in de meeste gevallen tijdens de uitvoering van het project mobilisatie van hindermachten (gerichte omgevingsmanagement). Vóór 1990 heeft hij uit naam van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (DGIS en NUFFIC) enkele langlopende samenwerkingsprojecten in Israël en Indonesië begeleid en voor de FAO in Republiek Centraal Afrika een tweetal veldonderzoeken op het platteland uitgevoerd. In die tijd was hij stafmedewerker aan de Landbouw Universiteit en betrokken bij het ontwikkelen van voortplantingstechnieken en bestrijden van visziekten ten behoeve van de visteelt.

Persoonlijk

Het kunnen analyseren en doorgronden van bestaande situaties om daarna langs uitgekiende vervolgstappen te komen tot een beoogd resultaat. Uitgangspunt: lange termijn wint van korte termijn. Investeer in duurzame relaties, gebruik de karakters bij het inrichten van de werkomgeving. Laat boerenverstand, onderbuik als ook je eigen integriteit domineren. 

 • In control willen zijn
 • Resultaatgericht
 • Kunnen schakelen tussen een proces- en projectmatige aanpak
 • Groepsdynamische processen richten
 • Wij gevoel creëren
 • Geïnteresseerd zijn naar de achtergrond van de medewerker
 • Empathisch vermogen, integer, nieuwsgierig naar de toegepaste techniek
 • Gehoor geven aan onderbuik gevoel

Activiteitgebieden

 • Algemeen Projectmanagement
 • Projectinrichting
 • Inclusief staffing
 • Projectbeheersing
 • Mediation
 • Omgevingsmanagement
 • Schaduwmanagement
 • Coaching en training

Contact

+31 653 549 743
rob.viveen@2ps.org

Specifieke kennis & ervaring
Motivatie
Opleiding
  • Aanpak van initiatieven bepalen, gedrag en aanpak binnen verschillende culturen in zowel lokale werkomgevingen als internationaal, contractvormen, inrichten van projecten, projectmanagement, omgevingsmanagement, interventietechnieken, gebruik maken van krachtenvelden, geven van trainingen op het gebied van proces- en projectmanagement.
  • Reflector / facilitator bij moeilijk lopende projecten.
  • Ervaring: goede communicatie is een randvoorwaarde om tot succes te komen.
 • In afwisselende werkomgevingen op een persoonlijke wijze met een mix van onderbuik gevoel, ratio, ervaring en humor de opdracht tot resultaat kunnen brengen waarbij de medewerkers geïnspireerd raken en aanhaken.

  • Tropische Landbouw: specialisatie veehouderij (Ing.).
  • Landbouwuniversiteit Wageningen: Visteelt (ir).
  • Management trainingen bij Twijnstra en Gudde.
  • Procesmanagement P2 Managers.
  • Interventietechnieken.
  • Mediation.
  • IPMA assessor.