Bert de Ruiter

Werkte 20 jaar tot op het hoogste ambtelijke niveau voor de Rijksoverheid in de vervoer- en telecommunicatiesector. Vertegenwoordigde Nederland bij internationale organisaties en werkte een aantal jaren voor een project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Deed commerciële en bedrijfsmatige ervaring op in de directie van een internationaal werkend telecommunicatie bedrijf en leidde de afgelopen jaren een aantal zeer grote en complexe projecten op het snijvlak van overheid en bedrijven vooral in de vervoersinfrastructuur. Leverde voorts Boardroom advies aan enkele Nederlandse Beursgenoteerde bedrijven.

Persoonlijk

 • Weet in organisaties proces en inhoud in balans te brengen en te houden
 • Weet  complexe vraagstukken tot hun essentie terug te brengen waardoor hun oplossing eenvoudiger wordt
 • Zeer resultaatgericht
 • Motiverende en enthousiasmerende leiderschapsstijl
 • Empathisch
 • Evenwichtig en grote stressbestendigheid
 • Extravert en humor

Activiteitgebieden

 • Algemeen management
 • Project en Programmamanagement
 • Innovatieve contractvormen en de implementatie daarvan
 • Conflict bemiddeling
 • Lostrekken vastgelopen projecten en processen

Contact

+ 31 651 230 619

bert.de.ruiter@2ps.org

Specifieke kennis & ervaring
Motivatie
Opleiding
  • Algemeen management van grote organisaties in publieke en private sector, vormen en opbouwen van nieuwe organisaties, verander management.
  • Oplossen van complexe vraagstukken op snijvlak van overheid en private sector.
  • Innovatieve contractvormen, waaronder PPS contracten, toepassen en evalueren daarvan en waar noodzakelijk aanpassen.
  • Conflictbemiddeling tussen private partijen en tussen publieke partijen enerzijds en private partijen anderzijds.
  • Internationaal onderhandelen.
 • Wil meetbare resultaten boeken voor zijn opdrachtgevers. Organisaties verder brengen door gebruik te maken van langjarige ervaring.

  • Vervoerseconomie
  • Europees Recht
  • Project management