Ad Komen
Ad Komen
Ad Komen
partner

Ervaren manager in geheel verschillende vaak complexe omgevingen. Zowel bedrijfsleven als overheid. Voegt snel waarde toe. Scherp oog voor processen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Werkgebieden onder meer bouwwereld, spoorinfrastructuur, luchtvaart, offshore, ICT, openbaar vervoer en leisure. Motivator en aanjager.

Lees verder >

Bert de Ruiter
Bert de Ruiter
Bert de Ruiter
partner

Werkte 20 jaar tot op het hoogste ambtelijke niveau voor de Rijksoverheid in de vervoer- en telecommunicatiesector. Vertegenwoordigde Nederland bij internationale organisaties en werkte een aantal jaren voor een project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Lees verder >

Rob Viveen
Rob Viveen
Rob Viveen
partner

Als proces- en projectmanager gedurende de laatste 20 jaar aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde als (eindverantwoordelijke) bijgedragen aan planvorming en realisatie van diverse complexe en langlopende technische, veelal infrastructurele projecten.

Lees verder >

André van Baarle
André van Baarle
André van Baarle
partner

Executive Manager. Ruime kennis en ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en de overheid. Veelal in projectverband werkzaam op het operationele, juridische en financiële snijvlak in technische en complexe werkomgevingen. Pragmatische management stijl.

Lees verder >