+31 6 53 62 75 85 info@2pS.org
Follow us:

Cases

Ruzie leidt tot niets…

Case
  • Bij een project in het publieke domein werden van de kant van de publieke opdrachtgever zoveel wijzigingen geëist dat na verloop van tijd een enorm verschil was ontstaan tussen het bedrag waarop de opdrachtnemer meende aanspraak te kunnen maken (inclusief alle aanpassingen en wijzigingen) en het bedrag dat de opdrachtgever  wilde betalen. Het conflict liep zo hoog op dat de rechter werd gevraagd het contract te ontbinden.

    Op het laatste moment zagen partijen hier toch van af. Dat betekende dat men samen verder moest. Dat ”samen” was gezien de voorgeschiedenis geen vanzelfsprekendheid. 2pS werd gevraagd de onderlinge relaties tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te analyseren en daarna te normaliseren. Door een aantal individuele gesprekken en gezamenlijke sessies, het definiëren van een gezamenlijk project doel  en het organiseren van een goede proces- en projectstructuur werd  een goede werkomgeving en werksfeer gecreëerd.

    Vervolgens werden de financiële consequenties van alle wijzigingen uit het verleden, maar ook al dan niet vermeende inefficiënties  gezamenlijk geanalyseerd. Op basis daarvan werd een voor beide partijen acceptabel  bedrag vastgesteld dat alle consequenties van het project verleden dekte.

    Het project werd uiteindelijk zeer succesvol uitgevoerd, wat door beide partijen gezamenlijk werd gevierd.

2pS-Case
1