Wij vormen in 2pS een taak- en doelgericht managementbureau dat ten behoeve van overheden en bedrijfsleven werkt in complexe, vaak technische werkomgevingen. Wij zijn heel zichtbaar op organisatorische, financiële, juridische en operationele snijvlakken, in allerlei functies en opdrachten. De vraagstukken van vandaag zijn niet langer op te lossen met de bekende structuren en modellen. 2pS beschikt over op maat toegesneden teams zodat vanuit diverse invalshoeken en disciplines aan een succesvolle oplossing kan worden gewerkt. Ons commitment voor een succesvolle oplossing wordt gegarandeerd, indien gewenst, door een reward model dat sterk afhankelijk is van het resultaat voor de opdrachtgever op korte en op lange termijn. Door deze manier van ‘participatie management’ en vanuit onze overtuiging dat we het verschil kunnen maken, realiseren wij de gewenste resultaten. 2pS doet dit op basis van brede kennis en ervaring maar vooral ook door onze ondernemende aanpak en de inbreng van creativiteit. 2pS kan bogen op een uitgebreide referentielijst van projecten waar voor de opdrachtgevers een aantoonbaar beter resultaat is bewerkstelligd.

Managementbureau 2pS

2pS werkt voor private en publieke opdrachtgevers en combinaties daarvan in pps-verband.

Samenwerken, identificeren en integreren

2pS heeft vooral bijdragen geleverd bij het laten samenwerken van partijen en bij het identificeren en integreren van systemen.

Zelfstandige professionals

2pS’ers zijn afkomstig uit industrie, bouw en overheid en als zelfstandige professional al jaren actief. 

   Recente 2pS cases